Huyện ủy Phù Ninh

01. Đồng chí: Nguyễn Thị Tố Uyên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện
02. Đồng chí: Nguyễn Hữu Nhật – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện
03. Đồng chí: Nguyễn Quang Vinh – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ
04. Đồng chí: Ngô Quang Chính – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện
05. Đồng chí: Đào Ngọc Thắng – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch UBND huyện
06. Đồng chí: Trịnh Đức Lai – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện
07. Đồng chí: Nguyễn Thị Kim Thanh – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ
08. Đồng chí: Nguyễn Ngọc Bích – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ
09. Đồng chí: Lê Kim Đính – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ
10. Đồng chí: Nguyễn Minh Quân – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ
11. Đồng chí: Hán Trung Kết – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch MTTQ huyện
12. Đồng chí: Thượng tá Hà Nam – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Công an huyện
13. Đồng chí: Trung tá Lê Quang Khoa – Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện
14. Đồng chí: Nguyễn Đức Tài – Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện uỷ
15. Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hương – Huyện ủy viên, Phó Giám đốc Trung tâm chính trị huyện

Các tổ chức chính trị xã hội

01. Đồng chí: Hán Trung Kết – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch MTTQ Huyện
02. Đồng chí: Nguyễn Thị Hoài Hương – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện
03. Đồng chí: Phạm Hoàng Tuấn – Bí thư Huyện đoàn
04. Đồng chí: Hoàng Thị Nhung – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
05. Đồng chí: Nguyễn Thị Anh Tấn – Chủ tịch Hội Nông dân huyện
06. Đồng chí: Nguyễn Trung Thông – Chủ tịch Hội cựu binh huyện

HĐND fun88 chính thức

01. Đồng chí: Nguyễn Thị Tố Uyên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện
02. Đồng chí: Ngô Quang Chính – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện
03. Đồng chí: Lê Kim Đính – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện
04. Đồng chí: Nguyễn Minh Quân – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Trưởng ban KT-XH HĐND huyện
05. Đồng chí: Hoàng Minh Phú – Phó Ban KT-XH HĐND huyện
06. Đồng chí: PhạmVăn Hậu – Phó ban Pháp chế HĐND huyện

UBND fun88 chính thức

01. Đồng chí: Nguyễn Hữu Nhật – Chủ tịch UBND huyện
02. Đồng chí: Trịnh Đức Lai – Phó chủ tịch UBND huyện
03. Đồng chí: Đào Ngọc Thắng – Phó chủ tịch UBND huyện
04. Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Trang – Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện
05. Đồng chí: Nguyễn Văn Thu – Chánh Thanh tra
06. Đồng chí: Nguyễn Quang Hưng – Trưởng phòng VHTT
07. Đồng chí: Bùi Tuấn Long – Trưởng phòng GD & ĐT
08. Đồng chí: Đỗ Quốc Hà – Trưởng phòng Tài chính kế hoạch
09. Đồng chí: Lê Xuân Hòa – Trưởng phòng TN-MT
10. Đồng chí: Nguyễn Phúc Suyên – Trưởng phòng NN& PTNT
11. Đồng chí: Bùi Trung Quốc – Trưởng phòng Nội vụ
12. Đồng chí: Phạm Quang Đăng – Trưởng phòng LĐ-TB và XH
13. Đồng chí: Đào Thị Thanh Hồng – Trưởng phòng Tư pháp
14. Đồng chí: Chu Thị Hồng Minh – Trưởng phòng Y tế
15. Đồng chí: Lê Phúc Tuất – Trưởng phòng Kinh tế- Hạ tầng
16. Đồng chí: Hà Xuân Huấn – Giám đốc BQL Dự án đầu tư XD huyện
17. Đồng chí: Nguyễn Thị Giang – Chủ tịch Hội CTĐ
18. Đồng chí: Nguyễn Văn Nguyên – Giám đốc Ban QLCTCC
19. Đồng chí: Hoàng Văn Luyện – Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ&PTQĐ
20. Đồng chí: Phan Thị Anh Thư – Giám đốc TTVHTTDL & TT
21. Đồng chí: Hoàng Thị Thu Hà – Trạm trưởng Khuyến nông
22. Đồng chí: Nguyễn Trọng Hùng – Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX